top of page

Terms of Use and Privacy Policies 

Guru Chandra ApS is a company registered in Denmark. Our registered address is Strandvejen 677, 2930 Klampenborg, Denmark. Our VAT (CVR) number is DK 40256970

Sales: All sales are final and non-refundable

It is not possible to cancel a booked program, practice, event or workshop. Please consider this before confirming your order. 

Payment: When finalizing a purchase, you automatically guarantee that the information provided is correct and that you are the owner of the credit card used for the purchase. If you have any questions regarding purchasing please don't hesitate to contact us.

Disclaimer: The information provided on this website is for informational purposes only. In no way is the information provided meant to be a substitute for professional legal or financial advice. If you require legal or financial services, it is your responsibility to seek it out from a licensed attorney or financial services professional. In no way is theinformation provided meant to be a substitute for medical or psychological advice. This information does not serve to diagnose, treat, or provide a cure for any condition you may be experiencing. If you require medical or psychological services, it is your responsibility to seek out the attention of a licensed doctor or mental health professional

Om Persondataloven GPDR:

Guru Chandra IVS – privatlivspolitik

I forbindelse med EU-persondataforordningen er træder i kraft d. 25. maj 2018 kan du her læse vores privatlivspolitik.

Privatlivspolitik nyhedsbreve

1. Introduktion

Legue behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

 2. Dataansvarlig

Guru Chandra IVS 40256970 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

• At levere nyhedsbreve som du har tilmeldt

• At besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have

• For at du kan modtage invitationer og informationer om events

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

• Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a

• Interesseafvejningsreglen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på profilering er nødvendig for, at Legue kan forfølge en legitim interesse i form af målrettede henvendelser og en forbedret brugeroplevelse

• Hvis grundlaget for behandling af dine personoplysninger er samtykke, så har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

• Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbreve fra os.

3. Dine rettigheder

• Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget og få slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

• Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

• Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med direkte markedsføring som formål.

4. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

• Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.

• Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

• Vi vil overføre dine personoplysninger til modtager uden for EU og EØS. Det drejer sig om Wix og Ascend by Wix, som er beliggende i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-US Privacy Shield, jf. EU-persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret uden for EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier .

Hvis spørgsmål til ovenstående kontakt contact@amandanorgaard.com

bottom of page